2021-08-31

STRONG INTEREST INVENTORY


Responsive image


Bir Myers-Briggs ürünü olan Strong İlgi Envanterinin öncelikli hedefi gençlerin ilgi alanları üzerinden kariyer hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Psikolog John Holland’ın RIASEC teorisini temel alarak 80 yıllık bir araştırma sonucu oluşturulmuş bu envanter, belli aralıklarla güncellenmekte ve günümüze uyarlanmaya devam etmektedir. Kişiyi 6 geniş RIASEC alanı üzerinden değerlendirmeye başlayan uygulama, bunu daha sonra 30 spesifik ilgi alanına dağıtırken liderlik, risk alma, öğrenme stilleri, takım ruhu gibi kişisel özellikleri de sorgulayarak 260 meslek arasından en uygun tavsiyeleri sunar.

Danışanın farkındalığını artıran, güçlü yönlerini ve göz ardı ettiği özelliklerini ortaya çıkaran Strong İlgi Envanteri, yurt dışındaki orta öğretim kurumlarının rehberlik ve danışmanlık servisleri tarafından öğrencilerini yükseköğretimde bölüm seçimi konusunda desteklemek amacıyla sıkça kullanılmaktadır.

Sadece Strong uygulama eğitimini almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilen seanslar hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Bootstrap Bootstrap Bootstrap Bootstrap