Başvuru Desteği


Başvuru, başlı başına bir süreçtir, her okul için ayrı ayrı takvimin takibi, yazışmaların yürütülmesi, evrakların istenen nitelikte ve zamanında gönderilmesi çok önemlidir.

• Online başvuru koordinasyonu
• Baştan sona evrak süreci yönetimi
• Başvuru platformları desteği (Uniasist, UCAS, Common App vs.)
• Yurt başvurusu desteği (ülkeye bağlı)
Bootstrap Bootstrap Bootstrap Bootstrap