Bölüm Seçimi


Danışanımızın ilgi duyduğu alanları belirliyor, geleceğin meslekleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Fikirlerin net olmadığı zamanlarda, STRONG envanteri ve diğer bazı araçlar kullanarak, bölüm tercihlerinin netleşmesine katkıda bulunuyoruz. Bu sürecin yüz yüze yürütülmesinin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Öğrenci ve velisinin seçilen yönde buluşmasını destekliyoruz.

Bölüm seçiminin netleşmesi, alternatiflerin belirlenmesi ve çalışma planının oluşturulması için esastır.Bootstrap Bootstrap Bootstrap Bootstrap