Eylem Planı


“ Hayal ile hedef arasındaki fark eylemdir”.

Bu süreçte danışanımızla birlikte, bir ihtiyaç analizi yapıyor, ve eksik yönlerimizin tamamlanması için bir eylem planı hazırlıyoruz.

Bu planı sürekli takip edip geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu plan, gerekli tüm akademik ve sosyal aktiviteleri aynı zamanda, danışanın başvuru sürecinde ihtiyacı olacak temel dokümanları da kapsar.

• Ders dışı sosyal aktivitelerin düzenlenmesi
• Yaz okulu, staj koordinasyonu
• CV ve başvuru kompozisyonları desteği
• Portfolyo hazırlama atölye çalışması
• Mülakatlara hazırlık
• Uluslararası yayınlar için koordinasyon
• Takviye özel ders ve sınav hazırlıkları koordinasyonu ( IELTS, TOEFL, SAT, IB, AP, TestAS, TIL, TOLC, IMAT vs…)
Takviye ders için çözüm ortağımız: www.studylab.com.tr
Bu süreç başarının anahtarıdır, uzun solukludur, inişli çıkışlı olabilir. Danışanlarımızla yakın temasta kalarak onların bu süreci en sağlıklı şekilde yönetmelerine destek oluyoruz.Bootstrap Bootstrap Bootstrap Bootstrap