Misyonumuz


Misyonumuz; gençlerimizin tüm potansiyellerini kullanarak, sevdikleri ve başarılı olacakları alanlarda eğitim görmeleri ve birer dünya vatandaşı olabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapıp, belirledikleri hedefler doğrultusunda kişisel çalışma planlarını oluşturarak onları yurt dışında kaliteli yükseköğrenime hazırlamaktır.Bootstrap Bootstrap Bootstrap Bootstrap